Allmogegården i Tolarp

Hem Om Allmogegården Bo på Allmogegården Media Foton Facebook Kontakt
 

 

Gården och djuren

Allmogegården brukas småskaligt, ekologisk och med stor hänsyn till såväl djur, människor och natur. I stället för traktor använder vi våra hästar till mycket av arbetet på gården.

Vi lever till största delen på självhushåll. Vi har hästar, får, höns, grisar och kor. För oss är det viktigt att våra djur ska få ett så bra och, för dem, så naturligt liv som möjligt.

Vi odlar grönsaker, vall och spannmål. Vi stävar efter ett hållbart och produktivt jordbruk på naturens villkor. Vi använder gödsel från gårdens djur, växelbruk, täckodling och samplantering för att bevara jorden mullhalt och bördighet.

Det småskaliga och kulturellt förankrade jordbruket bygger på urgamla odlartraditioner med generationer av erfarenheter samtidigt som det är mer modernt än någonsin. Det bygger på en effektiv resursanvändning och kretsloppstänkande som är en förutsättning för ett hållbart jordbruk.

Vi arbetar också mycket med att restaurera och vårda kulturmiljön. Vårt mål är att återställa gården till sitt ursprungliga skick så som den såg ut före 1950. Vi hugger ner granplanteringar och återställer slåtter-, hag- och åkermark, lagar stenmurar, sätter gärdsgårdar och hamlar träd etc.