Allmogegården i Tolarp

Hem Om Allmogegården Bo på Allmogegården Media Foton Facebook Kontakt
 

 

Om Allmogegården

Allmogegården är en liten gård på 49 ha som vi brukar småskaligt, ekologisk och med stor hänsyn till såväl djur, människor och natur. I stället för traktor använder vi våra hästar till mycket av arbetet på gården. Vi odlar grönsaker, vall och spannmål. Vi stävar efter ett så hållbart och produktivt jordbruk som möjligt, på naturens villkor. Vi använder gödsel från gårdens djur, växelbruk, täckodling och samplantering för att bevara jorden mullhalt och bördighet.

Vi vill bruka vår gård på ett så hållbart sätt som möjligt utan att utarma eller förstöra. Vi vill försäkra oss om att även kommande generationer ska kunna leva lika bra på den här gården som vi. För oss är ett ekologiskt jordbruk mycket mer än bara avstå från konstgödsel och besprutningsmedel. Det är en helt annan odlingsmetod. Läs mer om vår ekologiska odling.

Vi lever till största delen på självhushåll. Vi har hästar, får, höns, grisar och kor. För oss är det viktigt att våra djur ska få ett så bra och, för dem, så naturligt liv som möjligt. Självhushåll är en av de viktigaste stöttepelarna i vår filosofi på Allmogegården. Det är viktigt för oss ur många aspekter. Både ur ekonomiska, kulturella, personliga och ideologiska. Läs mer om hur vi tänker kring självhushållning!

Det småskaliga och kulturellt förankrade jordbruket bygger på urgamla odlartraditioner med generationer av erfarenheter samtidigt som det är mer modernt än någonsin. Det bygger på en effektiv resursanvändning och kretsloppstänkande som är en förutsättning för ett hållbart jordbruk.

Vi arbetar också mycket med att restaurera och vårda kulturmiljön. Vårt mål är att återställa gården till sitt ursprungliga skick så som den såg ut före 1950. Vi hugger ner granplanteringar och återställer slåtter-, hag- och åkermark, lagar stenmurar, sätter gärdsgårdar och hamlar träd etc. Läs mer restaureringen av kulturmiljön på Allmogegården.