Allmogegården i Tolarp

Hem Om Allmogegården Småbrukarlinjen Media Foton Facebook Kontakt
 

Småbrukarlinjen

- Självhushållning och hållbar livsstil

Vill du prova på att leva ett mer jordnära, hållbart och självständigt liv? Vill du vara mindre beroende av inkomster och pengar och kunna bli mer självförsörjande på mat, kläder och husrum? Vill du lära dig mer om vad du själv kan göra för att minska ditt ekologiska fotavtryck och vara en del av lösningen istället för problemet? Då är detta en kurs för dig!

Småbrukarlinjen är en bred kurs för dig som vill lära dig om självhushållning och hållbar livsstil.

Kurs som genomförs i samarbete mellan Allmogegården och Mullsjö folkhögskola, vänder sig till dig som vill lära dig mer självhushållning och hållbar livsstil. Här lär du dig mängder av nyttiga kunskaper för att leva av självförsörjning i någon grad vare sig du vill leva på självhushållning fullt ut på en gård eller i mindre skala så kommer du få erfarenheter som du har nytta av hela livet.

Vad är Allmogegården?

Utbildningen är förlagd till Allmogegården i Skärstad mellan Jönköping och Gränna. Allmogegården är en levande kulturmiljögård som brukas småskaligt, ekologiskt med traditionellt och kulturellt förankrade metoder och med stor hänsyn till såväl djur, människor och natur. I stället för traktor används hästar till mycket av arbetet på gården.

Vad innehåller kursen i stort?

Som elev på Småbrukarlinjen kommer du under ett intensivt år leva av självhushållning tillsammans med dina kurskompisar på Allmogegården. Här lär du dig om småskaligt, ekologiskt och hållbart lantbruk. Du lär dig arbeta med häst och traktor, djurhållning, matlagning, förädling, hushållsmejeri, hemslakt, odla dina egna grönsaker, skogsbruk, fastighetsskötsel och diverse hantverk. Du kommer också få en djupare förståelse för var maten kommer ifrån och dess betydelse, inte bara för oss som individer men också för hela mänskligheten och planetens framtid.

Som deltagare är du fullt delaktig i allt som händer på gården, du är med och delar ansvar och arbetsuppgifter. Du lär dig en självhushållares livsstil på en solidarisk gård, där naturen står i centrum, och där hållbar utveckling är ledstjärnan. Här finns utrymme för önskemål och projekt där du kan utveckla egna intressen och idéer. Varje år anordnas en självhushållningsfestival och en skördefest som eleverna är med och arrangerar.

Utbildningen sker huvudsakligen genom "Learning by doing" där teori, praktik, reflektion och handling varvas. Största delen av kurstiden består av praktiska övningar. Hela kursen genomsyras av diskussion kring hållbarhetsprinciper. De teoretiska passen är upplagda som föreläsningar, filmvisning, samtalsgrupper och studiecirklar. Kursinnehållet följer årstidernas förutsättningar och ämnena varvas. Du arbetar mycket självständigt men också i grupp med eget ansvar. Du lär dig undervisa andra och vara aktiv i din egen utveckling.

Vilket är målet med kursen?

Målet med kursen är att du ska få tillräckliga kunskaper för att kunna starta ett eget självförsörjande hushåll och ha fördjupade kunskaper om hållbarhet. Vi vill rusta dig med erfarenheter, insikter och framtidstro så att du efter kursen ska känna dig mogen att ta dig an en mer hållbar livsstil och kanske även arbeta för en mer hållbar utveckling i ett större sammanhang.

Vilka är kurstiderna?

Kursen på Småbrukarlinjen pågår från mitten av januari till mitten av december, för att du ska kunna följa livet på en gård under ett helt år. Livet på Allmogegården tar inte lov eller semester. Därför är inga gemensamma lov inplanerade under året, men du har rätt att ta ut fyra lediga veckor. Räkna dock inte med att du kan få dem sammanhållande eller tillsammans med alla andra kursdeltagare. Ledigheten planerar du tillsammans med kursledarna Maria och Bengt på Allmogegården så att din ledighet fungerar för kursen i stort. För att kursstarten skall fungera så bra som möjligt, med en god introduktion, kommer 6 deltagare att börja kursen måndag vecka 2 och övriga 6 deltagare måndag vecka 4. Gemensam avslutning sker fredag vecka 50. Ange vid ansökan vilken kursstartsdag du önskar.

Får jag studiemedel?

Kursen är studiemedelsberättigad via CSN fr o m höstterminen det år du fyller 20. Om du är yngre än 20 kan du få studiehjälp och inackorderingstillägg motsvarande studiebidrag/inackorderingstillägg vid studier på grundskola/gymnasieskola.

Vilka kostnader är förknippade med kursen?

Till Allmogegården betalar du 3000 kr/mån för mat och boende. Boendet är enkelt och kursdeltagarna hjälps åt att laga all mat. Till Mullsjö folkhögskola betalar du en serviceavgift på 1000 kr, fördelat på 500 kr/termin. Detta är för olycksfallsförsäkring, kopior mm. Dessutom skall du betala 300 kr för att bekräfta att du tänker börja utbildningen när du blivit antagen. Eventuell kurslitteratur får du själv bekosta. Vi förutsätter också att du har skor, stövlar och kläder som är anpassade efter det liv och arbete som sker på en bondgård. Är du osäker på vad du behöver så kontakta Allmogegården och fråga.

Hur ansöker jag?

Din ansökan till Småbrukarlinjen behöver vi ha senast den 15 november. Du skickar den till Mullsjö folkhögskola antingen via post, Box 3, 565 21 Mullsjö eller genom webbanmälan, www.mullsjofolkhogskola.nu. Ansökningar som kommit in senare behandlas enbart om det finns utbildningsplatser kvar på Småbrukarlinjen. Du bör vara beredd på att komma på en antagningsintervju till Allmogegården under november/december 2016. Till din ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du med några egna ord berättar lite om dig själv och vad det är som gör att du vill gå Småbrukarlinjen. Du behöver inte skriva en jättelång uppsats om dig själv. 2000 tecken räcker gott.

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg som visar vad du studerat och varit med om under året.

Mer information

Kursplan

Mullsjö folkhögskola

Kontakta:

Maria Larsson eller Bengt Sjöberg Tel:036/520 35, E-post: maria@allmogegarden.se

Tell-Inge Leandersson (rektor på Mullsjö folkhögskola) Tel: +46(0)392/374 17, Mobil: +46(0)73/374 17 10, E-post: tell-inge@folkbildning.net