Allmogegården i Tolarp

Hem Om Allmogegården Småbrukarlinjen Media Foton Facebook Kontakt
 

Småbrukarlinjen

- Självhushållning och hållbar livsstil

Kursinnehåll:

 

Självförsörjande småbruk: jordbruk, skogsbruk och djurhållning

 • Arbetskörning med häst
 • Hästhantering inkl. grundläggande ridning
 • Arbetskörning med traktor
 • Underhåll av traktor & andra maskiner
 • Växtplanering, växtföljd, strategier
 • Jordbearbetning:
 • Vårbruk; gödsling, plöjning, harvning, sådd
 • Vall, slåtter och höhantering
 • Spannmål: planering, utsäde, kultursorter, meja, kraka, tröska och torka
 • Rotfrukter, potatis och andra grönsaker
 • Vård, utfodring, inhysning, uppfödning, stängsling av kor, får, häst, gris, kanin, höns, ankor
 • Integrerade system
 • Skötsel av betesmark och betesstrategier
 • Slakt
 • Skogskötsel
 • Hästkörning i skogen
 • Vedhantering

Odling i teori och praktik

 • Växtbiologi - Vad behöver växterna?
 • Mark- och jordlära
 • Gödsling
 • Kompostering
 • Grönsaksodling: traditionell radodling med häst, täckodling, intensivodling, permakultur-trädgård
 • Odlingsplanering
 • Växtföljd
 • Förkultivering, sådd, plantering ogräs, ohyra bevattning skörd
 • Frukt och bärodling
 • Kryddor och medicinal växter


Självhushållningsköket:

 • Traditionell matlagning från grunden,
 • Hushållsmejeri: ost, smör, filmjölk, yoghurt mm
 • Bröd
 • Kött, styckning, korv och andra charkprodukter

Förvaring och förädling:

 • Förvara i jordkällare och stuka
 • Inläggningar, torka, konservera, mjölksyra, safta, sylta, salta, röka

Kulturmiljövård:

 • Ängsskötsel
 • Restaurering av slåtter-, hag- och ängsmarker
 • Lieslåtter
 • Bygga gärdesgårdar
 • Hamla träd etc


Ekologiskt boende, byggande och fastighetsskötsel:

 • Vatten, avfallshantering, avlopp, toalett, gråvatten, el & energi, uppvärmning & matlagning.
 • Skötsel, underhåll & reparationer.
 • Eldning i vedspis, panna och kamin.
 • Ved hantering.


Hållbar & resilient livföring:

 • Omvärldsanalys
 • Hållbarhet
 • Kretslopp & resursanvändning
 • Frivillig enkelhet
 • Omställning
 • Permakultur


Fördjupningsämnen, projekt exempel:

 • Odla grönsaker till försäljning
 • Andelsjordbruk
 • Naturlig hästhållning
 • Hållbart skogsbruk
 • Småskaligt sågverk
 • Biodling
 • Jakt
 • Kulturmiljövård
 • Historia, hästens roll i lantbruket
 • Permakultur fördjupning
 • Omställning fördjupning
 • Timring
 • Raket spis
 • Skogsträdgård
 • ….

 

 

 

 

Media

Läs om vad som skrivs om Allmogegården i medier

Läs mer

Ett ekologiskt och hållbart jordbruk

Vi vill bruka vår gård på ett så hållbart sätt som möjligt utan att utarma eller förstöra. Vi vill försäkra oss om att även kommande generationer ska kunna leva lika bra på den här gården som vi. För oss är ett ekologiskt jordbruk mycket mer än bara avstå från konstgödsel och besprutningsmedel. Det är en helt annan odlingsmetod.

Läs mer

Självhushåll

Självhushåll är en av de viktigaste stöttepelarna i vår filosofi på Allmogegården. Det är viktigt för oss ur många aspekter. Både ur ekonomiska, kulturella, personliga och ideologiska

Läs mer

Återskapande av kulturlandskap

När Bengt köpte Tolarp 1986 hade det inte funnits några djur på gården på över 20 år och det mesta av åker- och betesmarker var igenväxta eller planterade med gran. År 2000 började arbetet med att återskapa det gamla kulturlandskapet.

Läs mer