Allmogegården i Tolarp

Hem Om Allmogegården Bo på Allmogegården Media Foton Facebook Kontakt
 

Ett ekologiskt och hållbart jordbruk

För oss är Tolarp paradiset på jorden. Vi tycker att den är den vackraste platsen som finns och vi skulle aldrig vilja leva någon annanstans. Kullar och dalar, sten och berg, och långsträckta vyer, små flikiga åkrar, beteshagar, ängar, holmar, stenmurar, gärdesgårdar, gamla träd, blommor och ett ett sprudlande fågelliv. Det fantastiska är att vi är här och får bruka och lämna våra fotavtryck på denna plätt på jorden. Samtidigt är det ett stort ansvar att ta hand om och inte förstöra eller utarma. För oss är det jätteviktigt att bruka vår gård på ett så varsamt och så hållbart sätt som möljligt. Därför odlar vi ekologiskt! Men för oss är det ekologiskt jordbruk mycket mer än bara avstå från konstgödsel och besprutningsmedel. Det är en helt annat tänk, där vi försöker arbeta med naturen istället för att bekämpa den. Målet är att till och med kunna producera mer effektivt än ett modernt jordbruk, fast på naturens villkor och genom att främja den otroliga växtkraft som finns i naturen.

Ekologisk och hållbart jordbruk är ingenting nytt tvärtom det är bra mycket mer beprövat än det moderna. I århundraden har bönder utvecklat och förfinat odlingsmetoderna. Därför försöker vi ta vara på så mycket kunskap vi bara kan om jordbruket som bedrevs förr. De finns så mycket att lära men också så mycket kunskap som är försvunnen.

På Allmogegåren möts "gammeldags" jordbruksmetoder och nutidens kunskap om ekologisk och hållbart jordbruk. Vi prövar och exprementerar mycket med alternativa odlingsmetoder.

 

 

Media

Läs om vad som skrivs om Allmogegården i medier

Läs mer

Ett ekologiskt och hållbart jordbruk

Vi vill bruka vår gård på ett så hållbart sätt som möjligt utan att utarma eller förstöra. Vi vill försäkra oss om att även kommande generationer ska kunna leva lika bra på den här gården som vi. För oss är ett ekologiskt jordbruk mycket mer än bara avstå från konstgödsel och besprutningsmedel. Det är en helt annan odlingsmetod.

Läs mer

Självhushåll

Självhushåll är en av de viktigaste stöttepelarna i vår filosofi på Allmogegården. Det är viktigt för oss ur många aspekter. Både ur ekonomiska, kulturella, personliga och ideologiska

Läs mer

Återskapande av kulturlandskap

När Bengt köpte Tolarp 1986 hade det inte funnits några djur på gården på över 20 år och det mesta av åker- och betesmarker var igenväxta eller planterade med gran. År 2000 började arbetet med att återskapa det gamla kulturlandskapet.

Läs mer