Allmogegården i Tolarp

Hem Om Allmogegården Bo på Allmogegården Media Foton Facebook Kontakt
 

Självhushåll

Självhushåll är en av de viktigaste stöttepelarna i vår filosofi på Allmogegården. Vi odlar hela vårt behov av grönsaker, potatis, och brödsäd. Vi äter bara kött från våra egna djur och våra kor ger oss alla mejeriprodukter som vi behöver och hönsen ger oss ägg. Det är inte mycket vi behöver handla och vi strävar hela tiden efter att bli bättre på att göra saker själva. Det är så gott att kunna äta riktig mat som vi vet var den kommer ifrån och som vi kan äta med gott samvete.

Självhushåll är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna bedriva ett småskaligt och hållbart jordbruk på heltid utan pengajobb. Det är svårt för alla bönder idag att leva på de inkomster man får från gården. Sveriges jordbruk befinner sig i djup kris. Lönsamheten är så dålig att merparten av landets jordbrukare funderar på nedläggning. De bönder som vill fortsätta skaffar större och större produktionsenheter. Redan på sextiotalet lades det kommersiella jordbruket ner på Tolarp. Det gick då inte att försörja en familj på inkomsterna från gården, trots att gården en generation tidigare hade försörjt nästan 20 personer.

Självförsörjning var grundstommen i det gamla bondesamhället och det är ett kulturarv som vi gärna vill bevara. Det är en otrolig känsla av tillfredställelse att kunna göra saker själv och slippa vara så beroende av omvärlden utan kunna stå på egna ben.

Det är också väldigt viktigt för oss av ideologiska själ. Vi anser att den moderna civilisationen har nått till en återvändsgränd. Vi kan inte längre fortsätta vara del av det destruktiva konsumtionssamhället som i allt snabbare takt förstör den planet vi lever på. De verkliga naturlagarna och sunt förnuft har underordnats Kapitalismen. Hela den mänskliga civilisationen är slav under detta monster som driver mänskligheten i ett hamsterhjul som kräver mer och mer tillväxt, mer och mer produktion, mer och mer konsumtion, mer och mer förbrukning, mer och mer avfall. Kölvattnet är alldeles segflytande av konsekvenser från det kapitalistiska systemet. Men kanske går det att skapa ett mycket bättre samhälle genom ökad grad av självhushåll...

 

Media

Läs om vad som skrivs om Allmogegården i medier

Läs mer

Ett ekologiskt och hållbart jordbruk

Vi vill bruka vår gård på ett så hållbart sätt som möjligt utan att utarma eller förstöra. Vi vill försäkra oss om att även kommande generationer ska kunna leva lika bra på den här gården som vi. För oss är ett ekologiskt jordbruk mycket mer än bara avstå från konstgödsel och besprutningsmedel. Det är en helt annan odlingsmetod.

Läs mer

Självhushåll

Självhushåll är en av de viktigaste stöttepelarna i vår filosofi på Allmogegården. Det är viktigt för oss ur många aspekter. Både ur ekonomiska, kulturella, personliga och ideologiska

Läs mer

Återskapande av kulturlandskap

När Bengt köpte Tolarp 1986 hade det inte funnits några djur på gården på över 20 år och det mesta av åker- och betesmarker var igenväxta eller planterade med gran. År 2000 började arbetet med att återskapa det gamla kulturlandskapet.

Läs mer